”1 kg silver”

1 kg silver

Ett kilogram är definierat som den massa som ingår i standardvikten, den internationella kilogramprototypen, som alltså är en metallcylinder som förvaras i ett valv hos BIPM (Internationella Byrån för mått och vikt) utanför Paris. Standardprototypen är gjord av en legering av 90 % platina och 10 % iridium, en blandning som ska minimera risken för att massan förändras. Silver är en ädelmetall som reagerar i mötet med luft; det svartnar dvs oxiderar om det inte regelbundet putsas. I äldre tider höll för övrigt silver ett lika högt värde som guld på grund av sin sällsynthet.

Prototypen och sex stycken systerkopior förvaras under sträng bevakning. Tre separat förvarade nycklar behövs för att valvet ska kunna öppnas. Ytterligare en nyckel finns sedan några år tillbaka på en tron i en lekpark i Sundsvall installerad av Petra Axelsson. Tronen består av 1000 kg svart diabas. Tyngd och volym återkommer i flera av Axelssons arbeten, ofta för att förtydliga något annat, t ex lättheten när någon faller… uppåt, som det gudomliga i ”Fallet” som visades på utställningen ”Larger than Life” på Konstnärshuset i Augusti.

1 kg silver är en medalj gjuten av just 1 kg silver med flera ordensband. Medaljer eller utmärkelsetecken ska bäras till uniform eller till högtidsdräkt. 1 kg silver torde bli aningen tungt. Medaljen ser ut som ett ordenstecken med formen av Järnkorset från 1813, som är slät utan dekorationer. Vattrade band är vanliga för ordenstecken. Vattring är en efterbehandling av textilier för att skapa en särskild struktur som ger ett skimrande intryck, liknande solglitter i en lätt krusig vattenyta.

Men 1 kg silver skulle omedelbart hamna på havets botten.

ARKIVGALLERIET / Marja-leena Sillanpää
Stockholm november 2013