Rationellt beslut taget den 21/8 2013 klockan 08:36 inom loppet av en bråkdels sekund

-2

-1

-3

_75_8755-2

Rationellt beslut taget den 21/8 2013 klockan 08:36 inom loppet av en bråkdels sekund
200 x 450 x 550 cm, 6 mm armeringsjärn

Installationsbilder: Jean-Baptiste Béranger, 2014