Eric Andersen – från För monarkins bevarande till Årets tomgång

1982 skickade den danske konstnären Eric Andersen in ett förslag till landets drottning Margrethe och Danmarks regering, en idé om hur man skulle kunna säkra monarkins existens i landet för all evighet. Förslaget gick ut på att drottningens två söner skulle få halva kungariket var när hon dör. Sedan skulle deras barn på samma sätt fortsätta att ärva lika stora delar av konungarikena. Efter ett antal generationer skulle detta leda till alla medborgare i Danmark får sitt eget kungarike. Vem skulle då vilja avskaffa monarkin? Förslaget föranledde dock aldrig dock någon respons från de tilltalade.

G_tomgang_04 1983

Miraklet på Amalienborg
När Eric inte fick igenom förslaget ville han göra något annat för att hedra kungahuset. Resultatet blev Hommage A Emma Gad den 29 augusti 1982, ett verk som senare ledde fram till instiftandet av Årets Tomgang. Emma Gad, en tidig dansk föregångare till Magdalena Ribbing, född 21 januari 1852 och känd i Danmark för sin etikettsbok Takt og tone från 1918. Syftet med Gads bok var dock inte att upprätta en norm för hur man skulle bete sig, uppsåtet var att få folk att sluta göra narr av de unga flickorna från landet som inte visste hur de skulle uppföra sig när de började tjänstgöra hos borgerskapet.

Eric skrev en ny ansökan, denna gång till stadens polis. Nu ansökte han om att få hålla en manifestation i form av en middagsbjudning på slottsplatsen vid Amalienborg 29 augusti 1982. På ,som han skrev, »165 årsdagen för Emma Gads födelse« men också därför att 29 augusti är ett viktigt datum i Danmarks historia då det även är årsdagen för att den danska regeringens avgång som stödregering till de tyska ockupationsmakten 1943. En händelse som i sin tur medförde att större delen av landets poliskår blev arresterad av den tyska militärmakten, så manifestationen skulle även fungera som en hommage till den danska poliskåren. Efter ett antal brev och telefonsamtal mellan Eric Andersen och polisen gick ansökan igenom.

Till middagsarrangemanget för att fira monarkins delning, landets polis och Emma Gad hade Erik bjudit in 165 kvinnor. Kvinnorna han inviterat var utvalda så att alla var bekanta med minst fem andra inbjudna på förhand, men ingen hade en tidigare relation till mer än tio. Alla förutom tjugosex av de inbjudna erbjöds att ta med en kompanjon. Alla inbjudna kunde dessutom lägga in veto mot att fyra andra personer skulle få deltaga.

Alla inbjudna till middagsfirandet på Amalienborg erbjöds välja mellan 34 olika rätter. 40 drinkar. 25 olika former av underhållning så som papegojshow, striptease, brassband. 13 olika former av transporter till evenemanget, allt från ubåt, helikopter till cykel; vilket de själva fick bekosta. De erbjöds också välja mellan 15 olika tidningar att läsa. Det var 63 av de inbjudna som tackade ja till att delta vid middagsmanifestationen. Samtidigt hade 86 veton inlämnats mot andras medverkan. Slutresultatet blev därför att minus 23 personer deltog.

Att minus 23 personer sluter upp till en middagsbjudning som 165 är inbjudna till är mycket osannolikt. Så osannolikt att det är dubbelt så stor risk att ett kärnkraftverk drabbas av härdsmälta (uträknat av Niels Bak, en av Danmarks största matematiker vid denna tidpunkt). Eftersom det är en allmänt känd sanning att ett kärnkraftverk nästan inte kan drabbas av härdsmälta och det är dubbelt så stor risk att det inträffar än chansen att minus 23 personer dyker upp till en middag med 165 inbjudna. Här av kunde händelsen på Amlienborgs slottsplats denna 29 august 1982 inte ses som något annat än ett mirakel.

Konstnären fattade åter pennan och författade ett nytt förslag som han skickade till landets högsta styre i form av drottningen och rikets regering. Denna gång om att det borde instiftas en helgdag den 29 augusti. Motivationen löd att det på förhand fans tre stora ting att fira denna dag, men nu med tillägget att det dessutom inträffat ett mirakel och detta på själva slottsplatsen!

Återigen bemöttes konstnären av en ignorant tystnad från drottning Margrethe och landets demokratiska högsta styre. När han inte fick gensvar för sina förslag om monarkins delning eller att göra den 29 augusti till röd dag beslöt han sig för att göra det till en helgdag för sig själv. En dag han benämnt Årets Tomgang.

G_tomgang_09 TG knappar

De första Tomgangs-arrangemangen byggde på dokumentation av middagstillställningen som framvisades på utställningar och performance i bl.a Wiesbaden i dåvarande Västtyskland och på konstmuseet Louisisna utanför Köpenhamn. På ettårs dagen av miraklet firades Årets Tomgang med att en av Eric engagerad radioreporter gick runt och frågade folk på Köpenhamns gator vad de tyckte om att delta i Årets Tomgang; ingen frågade vad det var, alla tyckte bara det var fantastiskt!

Etnologiska samlingen 1984

Några månader innan tvåårsjubileet för miraklet hade Eric en utställning i den Etnologiska samlingen på Nationalmuseum i Köpenhamn. Hela utställningen var en stor uppmaning att delta i detta års firande den 29 augusti men innehöll också dokumentation från tidigare händelse och upprinnelsen av firandet. Här fick Eric också infört dokumentationen av projektet i den etnologiska samlingen – vilket innebär att det sedan dess kan ses som ett legitimt akademiskt forskningsämne för den som vill studera mänsklighetens göranden och traditioner.

G_tomgang_07 Etnologiska samlingen 1984

Men i och med att projektet blev ett akademiskt ämne, det vill säga fastnade i en form, blev dött material istället för en levande händelse, började det här också smyga sig in helt nya delar till projektet.

Sedan 1800-talet när Etnologiska samlingen inhystes på Nationalmuseum hade man polerat sina trägolv med råolja, vilket medförde att hela museet skulle fungera som en enorm dynamittunna om elden sprang lös. Men om man en gång börjat polera golven med råolja finns det inget annat val än att fortsätta eller byta golv. Eric fann traditionen så fascinerande att han lånade museets utrustning för detta och begav sig åter till slottsplatsen på Amalienborg för att polera stenbeläggningen där med samma material.

På tvåårsdagen, den 29 augusti 1984 hade Eric inbjudit den anarkistiska dramagruppen Berzerk i firandet. Gruppen hade fått i instruktion att bära olika föremål från det Etnologiska Museets samling till slottsplatsen på Amargenborg. Detta skulle ske så långsamt som det bara var möjligt men utan att de någonstans helt stannade upp. Resultatet blev att all trafik i centrala Köpenhamn avstannade under sex timmar. Eric berättar: »Polisen var helt med på det. Man kunde se en motorcykelpolis med en reklamknapp för arrangemanget på bröstfickan. Han körde sakta sakta genom stan, så sakta han bara kunde. Det hände ju absolut ingenting för polisen under dessa timmar, så det är klart de var glada.«

G_tomgang_13 29 aug 1984 Berzerk

Taxi i Roskilde

1985 under det stora Fluxus-arrangemanget Festival of Fantastics skapade Eric en Tomgang eller Idel Walks eller Camminate Oziosa som den engelska respektive italienska titeln lyder, tillsammans med taxichaufförerna i Roskilde. Processionen bestod av samtliga 30 taxibilar i staden. När fluxusfestivalens öppningsceremoni var avklarad stod de trettio bilarna uppställda utanför och erbjöd folk att kliva in för en fri åktur. Taxichaufförna hade fått strikta order att inte avslöja syftet med turen och att underhålla passagerarna med aktuella samtalsämnen.

Under resans gång kom sedan Eric med olika instruktioner till förarna och passagerarna över taxibolagets kommunikationsradiosystem. Be dem att titta ut till höger; instruera baksätet passagerare att prata om sina barn, barnbarn eller andra släktingar; be framsättes passageraren uttrycka sina politiska åsikter eller tala om för föraren sin årsinkomst; en uppmuntran till alla baksätespassagerarna att brista ut i sång; dirigera chauffören att stanna till, så passagerarna kunde byta platser; be en passagerare ge föraren en kyss på kinden, etc.

En del instruktioner gick ut till samtliga bilar, andre gick bara till enskilda eller noggrant utvalda bilar. Dock var Eric noggrann med att alla bilar skulle få lika många instruktionsmeddelanden. De radiosystem taxibilarna i Roskilde använde tillät också att man ifrån en bil kunde kommunicera med enskilda andra bilar eller sända ut anrop till alla övriga taxibilar. Efter en stund sände Eric ut instruktioner om passagerarna skulle börja skicka ut liknande instruktioner till varandra. Erik hade på förhand kommit överens med alla taxichaufförer att evenemanget skulle hålla på i 45 minuter och att de vid denna tidpunkt fick släppa av passagerarna på helt valfri plats.

Sedan 1986

Det enda alla Årets Tomgång projekten haft gemensamt är att de på något sätt hedra minnet av de mirakel som utspelade sig på Amlienborg 29/8 1982. Sedan 1986 har Årets Tomgång sällan utannonserats på förhand och endast vid undantagsfall har det dokumenterats. Ibland har de ägt rum på årsdagen, oftare på andra dagar. Ibland ingår de i ett konstarrangemang ibland är de helt privata minnestillställningar för att hedra miraklet på Amargenborg. Eric berättar: »En Tomgang har varit ett tv-inslag som sändes ut över samtliga Chicagos fyra tv-kanaler på en och samma gång. En annan har varit en resa med flygbåten mellan Köpenhamn och Malmö för att besöka Malmö konsthall. En cirkelvandring i ett parkeringshus i Köln på skateboards. Ett överräckande av Eckerbergmedaljen (Danmarks förnämsta konstutmärkelse) till advokat Lars Kjeldsen.« En händelse som Erik lät utspela sig inne på Statens Museum for Kunst efter det att han räddat Erics verk Den dolda målningen (1990) från att bli förstört av museet (detta verket kan idag ses i form av ett vitmålat väggparti, som är utskuret och placerat I museets entréhall). Eric fortsätter beskriva olika Tomgangar: »Utrustning och partitur till en vandring genom Italienska byar och landskap. En resa med 200 rullstolar genom en medeltidsby. 200 får och 200 personer som vallas av hundar och hemvärnet. En ljud- och ljusvandring i ett jungfrukloster. En körvandring från The Living Art Museum i Reykjavik till en kyrkogård med kyrkokonsert och orgelmusik. Fria drinkar och fri sex på Oslos gator, torg och gränder.«

G_tomgang_21 TG resa till Malmö konsthall

Med hänvisning till rådande antiterroristlagar har det danska polisväsende meddelat Eric Andersen att han inte längre får utföra några mer konstprojekt på Amlienborg. Var och hur och i vilken form Årets Tomgång idag uppträder är oklart. Endast att de fortsätter att existera kan vi vara säkra på – som en auktion för monarkins bevarande genom delning, för att hedra Emma Gad och den danska polisen, och framförallt som en minnesceremoni för att vörda miraklet på Amlienborg 29 augusti 1982.

© Per Brunskog, 2014