Arkivgalleriet presenterar Malin Arnell

She says; Someone will have survived.
 
arkivgalleri - malin arnell
 
En fjäder är en utväxt bestående av keratin från en fågels hud (biologi).
En fjäder är en teknisk anordning avsedd att kunna deformeras i en eller flera riktningar (teknik).
En fjäder är den utstående delen i en spontfog (snickeri).
I olika kulturer bär fågelfjädrar kraften av luft, vind och högre visdom.
Men en fjäder kan också föreslå något som flyttas med varje liten vindpust, i förändring.
 
En ensam fjäder visar ibland på bärarens möjlighet till att ta till flykt, antingen spirituellt, känslosamt eller kreativt.
Det vill säga att lämna det som är vanligt.
 
Med en kropp menas en Människokropp. Eller Djurkropp.
Inom fysiken är en kropp en sammanhängande mängd materia eller ett geometriskt objekt i tre dimensioner.
I vissa fall kan vi med kropp mena fylligheten i ett vin.
På vernissager dricks det ofta vin.
Ordet vernissage är franska och betyder ”fernissning”.
Det kommer från en tid då konstnärerna fernissade sina målningar precis innan öppningen.
Utställningslokalen luktade därför starkt av fernissa.
På Weld i Maj spreds dofter.
Av råa ägg.
Av bränt kroppshår.
Med samma enkelhet upplevs känsligheten och styrkan i en kropp och i mänsklig beröring.
Malin Arnell besitter en egenartad självklarhet i sina performance.
Det får publiken trygg.
Och under tre dagar presenterade Malin Arnell sin forskning.
67,3% performative research seminar Malin Arnell.
10-12 Maj 2014.
På Weld i Stockholm.
Jag var där.
Varm inombords återvände jag hem.
I fickan hade jag, inte det ägg som jag haft i munnen, men en fjäder.
När en fjäder kommer till oss av någon anledning, visar den att vi genomgår en frekvenshöjning.
Nu svävar fjädern i Arkivgalleri.
Hon säger att någon kommer att ha överlevt.
 
Marja-leena Sillanpää

Stockholm oktober 2014