BILDER

SAKU SOUKKA
5_shirt_on_a_bed

Shirt on a bed, 2014

3_self_portrait_with_flowers

Self portrait with flowers, 2014

1_reflection_of_gas_station_on_a_bus_window

Gas station on a bus window, 2014

4_april_tulips

April tulips, 2011

2_banana_peels_with_a_condom

Banana peels with a condom, 2014

© Saku Soukka

BILDER / / SAKU SOUKKA
Redaktion: Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff, Jonatan Habib Engqvist.
Oansvarig utgivare: Jonatan Habib Engqvist.

Kontakt: peace[at]tsnok.se

tsnoK 2022. varje skribent ansvarar för sin egen text
Prenumerera på RSSchange language