Helena Eriksson skriver om en bild

Helena.om.Bellmer

857large
Incendie à Marseille, Hans Bellmer 1939

[ur ett kommande arbete eller i vågskvalpet efter Någon syr, är det du? En bok om Unica Zürn och Hans Bellmer.]