Arkivgalleriet presenterar Christer Chytraéus

unnamed-1

KEYCHAIN no 9
blandmaterial

Christer Chytraéus dokumenterar nyckelknippor i hemlighet. De görs i egna kopior.
Nyckelknipporna kan således vara kopior av dina nycklar som du la ifrån dig vid något tillfälle, som hastigt dokumenterades för att senare gjutas av. Nyckeln som passar in i det avsedda låset, gör det möjligt att vrida om, låsa upp och att stänga. Antagligen fungerar de för ändamålet med sina ax, men det som utgör själva verket är framför allt själva handlingen eller erbjudandet av en lockande tanke.

Ordet nyckel används även i abstrakt betydelse om lösningar på problem. Problemet kan i det här fallet vara att ett vardagsföremål som lyfts in i ett utställningsrum egentligen är en förbjuden kopia. Flera nycklar kan med en nyckelring eller ett nyckelband sammanfogas till en knippa. Varje knippa har sin unika historia och speglar ägarens personlighet.

Keychain no 9 består förutom nycklar av en michelingubbe.

Jag kom i kontakt med Christer Chytraéus arbete första gången i en övergiven lekpark i Sundbyberg. Det var en krispig septemberdag och Christer Chytraéus hängde upp en Big Bag i ett träd. Det var kanske inte verket i sig som fångande min uppmärksamhet, snarare det i kombination med av vad Chytraéus berättade.

Enligt skrock ska det ge otur att lägga nycklar på bordet.

Marja-leena Sillanpää
Stockholm mars 2015