Utträde ur samhället

Stäng avlopp och brevinkast, utradera mitt personnummer och låt mig slippa konsekvenserna av imbecilla makthavares beslut. Vi är nog många som lekt med tanken att osäkra hagelbössan och barrikadera oss ifrån samhället när den politiska utvecklingen rusar i en riktning som från vår horisont känns kväljande absurd. Så kommer det till praktiska saker som trottoarer och sjukvård, då är ju samhället ändå rätt bra att ha, trots dess brister. Den som skulle vilja fullfölja tanken om att bryta sig loss från samhället skulle dock snart finna byråkratiska hinder. Det finns varken blanketter eller andra vägar för den som vill träda ut ur gemenskapen.

980

Jes Brinchs verk Udmeldelse af samfundet från 1993 utgörs av en dylik blankett med funktionen att avsäga sig sitt medborgarskap, skilja sig från samhällets krav men därmed också dess trygga famn.

Förutom att verket fungerar utmärkt som en manifestation av stark politisk förtrytelse eller likt en ventil för social utmattning, sätter det fingret på problematiken inom politisk filosofi kring samhällskontraktet eller samhällsfördraget. Detta imaginära kontrakt som ingen har undertecknat men som vi alla likväl lyder under. Som är omöjligt att avsäga sig om du inte bryter upp från din geografiska position och som till stor del formar vår livsmiljö. Avtalet där vi gick med på att avstå från naturtillståndets friheter och istället underordna oss nationalstatens maktutövande. Åtföljt av medborgerliga plikter och privilegier, såsom att vi godtar att staten bestraffar oss om vi bryter mot dess regelverk. I utbyte får vi beskydd i form av utredningar när någon begått ett brott mot oss. Vi erbjuds skolgång, sjukvård, infrastrukturer och en statschefs familj att beundra. Dessutom är vi bestyckade med ett militärt försvar som skyddar nationens intresse mot andra nationalstater.

urs2b3medflnmayjv4ti1fbrrwu
 
Även om det var mer än tjugo år sedan Jes Brinch utifrån de grafiska mallar danska staten använde för sina blanketter konstruerade sitt verk, aktualiseras verket ständigt. Folk ifrån de mest diametrala politiska åsiktshorisonter använder blanketten för att poängtera sitt motstånd inför samhället. Vissa har till och med påstått att de är de själva som har skapat formuläret. Hur många som sänt in blanketten och vad som hänt med dessa är däremot dolt i statsadministrationens dunkel.

jes-brinch-10-works-3