Göteborg 30 september 2017

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Under dagen omhändertogs totalt 29 personer enligt Polislagen § 13.
Därutöver greps totalt 35 misstänkta med följande rubriceringar:

* 4 förberedelse grov misshandel – anhållna
* 22 Våldsamt upplopp
* 4 Våldsamt motstånd
* 3 Försök till våld mot tjänsteman
* 1 Brott mot luftfartsförordningen
* 1 Brott mot vapenlagen