BILDER

Göteborg 30 september 2017

Av


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


Under dagen omhändertogs totalt 29 personer enligt Polislagen § 13.
Därutöver greps totalt 35 misstänkta med följande rubriceringar:

* 4 förberedelse grov misshandel – anhållna
* 22 Våldsamt upplopp
* 4 Våldsamt motstånd
* 3 Försök till våld mot tjänsteman
* 1 Brott mot luftfartsförordningen
* 1 Brott mot vapenlagen

BILDER / / Göteborg 30 september 2017
Redaktion: Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff, Jonatan Habib Engqvist.
Oansvarig utgivare: Jonatan Habib Engqvist.

Kontakt: peace[at]tsnok.se

tsnoK 2019. varje skribent ansvarar för sin egen text
Prenumerera på RSSchange language