av Lars-Erik Hjertström Lappalainen & Jonatan Habib Engqvist

After Irony… Or, fun in an age of stupidity. After Irony… Or, fun in an age of stupidity.Och annat


Redaktion: Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff, Jonatan Habib Engqvist.
Oansvarig utgivare: Jonatan Habib Engqvist.

Kontakt: peace[at]tsnok.se

tsnoK 2021. varje skribent ansvarar för sin egen text
Prenumerera på RSSchange language