av Nikolina Ställborn

Konstnären snubblar i en rulltrappa och plötsligt vrider sig allt Konstnären snubblar i en rulltrappa och plötsligt vrider sig alltOch annat


Redaktion: Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff, Jonatan Habib Engqvist.
Oansvarig utgivare: Jonatan Habib Engqvist.

Kontakt: peace[at]tsnok.se

tsnoK 2022. varje skribent ansvarar för sin egen text
Prenumerera på RSSchange language