av Olav Westphalen

A short statement on the predicament of experimental art A short statement on the predicament of experimental artOch annat

A Happy Picture in a Sad Frame A Happy Picture in a Sad FrameOch annat


Redaktion: Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff, Jonatan Habib Engqvist.
Oansvarig utgivare: Jonatan Habib Engqvist.

Kontakt: peace[at]tsnok.se

tsnoK 2022. varje skribent ansvarar för sin egen text
Prenumerera på RSSchange language